برنامه گفتگوی هفته: تحریمهای جدید، بیلان دولت احمدی نژاد، نقش حسن روحانی طی‌ ۳ دهه حکومت اسلامی، تحولات خاور میانه

شنبه 3 آگوست 2013 ساعت 22:01

  برنامه ی  گفتگوی هفته​: گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

تحریمهای جدید، بیلان دولت احمدی نژاد، نقش حسن روحانی طی‌ ۳ دهه حکومت اسلامی، تحولات خاور میانه

برنامه گفتگوی هفته: مروری بر وقایع اقتصادی هفته و گسترش ادبیات انسان محور

شنبه 27 جولای 2013 ساعت 22:02

گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری و ​کامران مهرپور

مروری بر وقایع اقتصادی هفته و گسترش ادبیات انسان محور

برنامه گفتگوی هفته: اقتصاد ورشکسته ی ایران و عوارض آن — مبارزات کارگری و نقش آن در شورش های اجتماعی

شنبه 20 جولای 2013 ساعت 22:04

گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

اقتصاد ورشکسته ی ایران و عوارض آن — مبارزات کارگری و نقش آن در شورش های اجتماعی

 

برنامه گفتگوی هفته: اثرات کاهش تولید و فروش نقت بر اقتصاد ایران — درس های جنبش های مردمی کنونی در خاورمیانه برای ایران

شنبه 13 جولای 2013 ساعت 21:58

برنامه گفتگوی هفته

 گفتگوی کامران مهرپور ​ با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

اثرات کاهش تولید و فروش نقت بر اقتصاد ایران — درس های جنبش های مردمی کنونی در خاورمیانه برای ایران

 

برنامه نگاهی به ایران: آغاز مرگ و میر گسترده ی ایرانیان به دلیل کمبود داروها و نقش رژیم در آن

پنجشنبه 11 جولای 2013 ساعت 08:02

برنامه ی نگاهی به ایران

دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

آغاز مرگ و میر گسترده ی ایرانیان به دلیل کمبود داروها و نقش رژیم در آن

برنامه گفتگوی هفته: گفتگوی فرناز اقبال با بیژن افتخاری و کورش عرفانی

شنبه 6 جولای 2013 ساعت 22:00

برنامه نگاهی به ایران: به هم ریختن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران

جمعه 5 جولای 2013 ساعت 07:59

برنامه ی نگاهی به ایران

دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

به هم ریختن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران

برنامه نگاهی به ایران: بررسی اوضاع مصر و درس های آن برای ایران

پنجشنبه 4 جولای 2013 ساعت 07:58

برنامه ی نگاهی به ایران 

دکتر کورش عرفانی و کامران مهرپور 

بررسی اوضاع مصر و درس های آن برای ایران

برنامه نگاهی به ایران: گسترش تحریم ها و برجسته شدن بن بست اتمی

چهار شنبه 3 جولای 2013 ساعت 07:57

برنامه ی نگاهی به ایران

دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

گسترش تحریم ها و برجسته شدن بن بست اتمی

برنامه نگاهی به ایران: بی آیندگی اقتصادی کشور و عوارض اجتماعی آن

سه شنبه 2 جولای 2013 ساعت 07:58

برنامه ی نگاهی به ایران

دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

بی آیندگی اقتصادی کشور و عوارض اجتماعی آن

برنامه نگاهی به ایران: بررسی وضعیت اقتصادی کشور و موضوع موقعیت مصر

دوشنبه 1 جولای 2013 ساعت 08:01

برنامه ی نگاهی به ایران

دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

بررسی وضعیت اقتصادی کشور و موضوع موقعیت مصر

برنامه گفتگوی هفته: اقتصاد ایران، استراتژی خود رهاگران در شرایط کنونی‌

شنبه 29 ژوئن 2013 ساعت 22:00

گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

اقتصاد ایران، استراتژی خود رهاگران در شرایط کنونی‌