درباره ما

سازمان خودرهاگران در صدد است تا در هفته های آینده یکی از طرح های خود را به مورد اجرا گذارد. تاسیس یک رادیو ماهواره ای به سوی ایران به نام رادیو اتحاد. این رادیو با هدف آموزشی ایجاد شده و تلاش خواهد داشت تا به دو امر آگاه سازی و سازماندهی یاری رساند. شعار این رادیو روشن است: اتحاد اجتماعی، اتحاد سیاسی.
• ما براین باور هستیم که اتحاد سیاسی بدون پیکره ی اجتماعی ناممکن است، بدون پشتوانه ی اجتماعی اتحاد سیاسی یک حرکت بی سرنوشت است. به همین دلیل باید به طور همزمان باید هم بر روی بدنه ی اجتماعی کار کنیم و هم اتحاد نیروهای دارای مشروعیت اجتماعی. اتحاد اجتماعی به منظور گسترش خودسازماندهی در میان قشرهای اجتماعی هم سرنوشت می باشد. به طریقی که لایه های مختلف مردم بتوانند با همدیگر در قالب های سازمان یافته مدنی، مردمی و اجتماعی کار کنند. برای این که چنین پدیده ای روی دهد می بایست به آموزش پرداخت. یک کار آموزشی وسیع و مدون در زمینه ی خودسازماندهی و برنامه ریزی از پایین. این هدف عمده ی رادیو اتحاد خواهد بود: چگونه یک جمع دانشجویی را تاسیس و فعالیت کنیم؟ چگونه زمینه یک تشکل کارگری را در کارگاه های کوچک (۱۰ تا ۳۰ نفره) فراهم کنیم؟ چگونه یک اتحادیه کارگری در کارخانه های بزرگ را بنیان بگذاریم؟ چگونه انجمن های محلی درست کنیم؟ شبکه های فعال زنان چگونه می توانند همدیگر را پیدا کنند؟ اتحادیه های صنفی چگونه می توانند با اتحادیه های مشابه خود در خارج از کشور ارتباط برقرار کنند؟ بیکاران چگونه می توانند کار جمعی کنند؟ انواع اعتصاب چیست؟ چه تجارب تاریخی در این زمینه وجود دارد؟… این ها بخشی از موضوعاتی است که در این رادیو به آنها پرداخته خواهد شد.
• از آن سوی، در زمینه ی اتحاد سیاسی این رادیو از تمامی تشکل هایی که می توانند در مسیر اتحاد اجتماعی حرکت کنند دعوت می کند تا در این رسانه برنامه داشته باشند. هدف ایجاد یک پیوند متقابل میان نیروهای کنشگرای داخل و تشکل های خارج از کشور باشد. هدف ما این است که سازماندهی سیاسی تشکل های خارج از کشور در خدمت خودسازماندهی نیروهای مستعد داخل کشور باشند. از این طریق می توان نیروهای اهل عمل را در دو صحنه ی سیاسی و اجتماعی به هم پیوند داد. این رادیو می خواهد یکی از پل های ارتباط میان اتحاد اجتماعی و اتحاد سیاسی باشد.
شما می توانید از طریق راه های زیر کمک های مالی خود را به ما برسانید:
• از طریق بانک:
Holder of Account: ILCP
Bank of America
Account number: 041814779
Routing numbers: 122000661 – paper
• از طریق ارسال چک به آدرس پستی:
ILCP
P.O. Box 302 Van Nuys CA 91408 USA
• از طریق کارت اعتباری و Paypal
www.khodrahagaran.org/donation.htm
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید:
۱-۲۱۳-۲۲۱-۱۳۴۰
۱-۸۱۸-۶۶۶-۱۸۷۷